Site Overlay
پرداخت تمام مطالبات کشاورزان، امروز

پرداخت تمام مطالبات کشاورزان، امروز

[ad_1] معاون وزیر صمت گفت: ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات گندمکاران است که از این میزان ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است و بقیه هم امروز پرداخت می‌شود. [ad_2] Sourceبخوانید…پرداخت تمام مطالبات کشاورزان، امروز