Site Overlay
پرداخت کامل مطالبات گندمکاران؛ سه شنبه

پرداخت کامل مطالبات گندمکاران؛ سه شنبه

[ad_1] معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات کشاورزان است که از این میزان ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است و بقیه هم فردا سهبخوانید…پرداخت کامل مطالبات گندمکاران؛ سه شنبه