Site Overlay

جای خالی نمایندگان در مجلس ترکیه +عکس

[ad_1] جای خالی نمایندگان دستگیر شده در مجلس ترکی ماه گذشته دستگاه قضایی ترکیه 12 تن از نمایندگان این حزب را به اتهام ارتباهط با گروه پ.ک.ک دستگیر و بازداشت کرد. نمایندگان عضو فراکوسیون حزببخوانید…جای خالی نمایندگان در مجلس ترکیه +عکس