Site Overlay
تقویت اطلاعات بصری,اعضای مصنوعی بصری

نابینایان بینایی خود را دوباره به دست می‌آورند

[ad_1] میلیون‌ها نفر در سرتاسر جهان به بیماری از بین رفتن تدریجی شبکیه چشم مبتلا هستند. این شرایط به‌صورتی آهسته اما حتمی به نابینایی منجر می‌شود. یک تیم از از محققان دانشگاه شهر پیزای ایتالیا،بخوانید…نابینایان بینایی خود را دوباره به دست می‌آورند