Site Overlay
تغذیه سالم ، چاقی ، سلامت

چه چیزی باعث می‌شود یک غذا، سیر کننده باشد؟

[ad_1]  همیشه به آن‌هایی که رژیم می‌گیرند، توصیه می‌شود، بخورید تا زمانی که سیر شوید؛ یعنی تا وقتی که احساس سیری کنید. مشکل اینجاست که غذاهای متفاوت می‌توانند تأثیرات بسیار متفاوتی بر گرسنگی و سیریبخوانید…چه چیزی باعث می‌شود یک غذا، سیر کننده باشد؟