Site Overlay

اکسیژن ساز برای کرونا خوب است؟

اکسیژن Lifechoice مناسب برای برونشیت مزمن طولانی مدت هنگامی که افراد مبتلا به برونشیت مزمن از تمرکز اکسیژن مطلع شدند ، هنوز نگران هستند که با استفاده از این نوع دستگاه قصد دارد آنها رابخوانید…اکسیژن ساز برای کرونا خوب است؟