Site Overlay

حریم آسمانی

بلاگ

مشاوره کنکور میخوام چرا زیست زیاد میخونم اما درصدم بالا نمیره؟

ابتدا باید یک اصل اساسی را بپذیرید. قرار است سوالات زندگی از کتاب درسی ناشی شود. حال ، هر چقدر هم که این سوال پیچیده باشد ، من آن را از کتاب می گیرم. بنابراینبخوانید…مشاوره کنکور میخوام چرا زیست زیاد میخونم اما درصدم بالا نمیره؟