Site Overlay

حریم آسمانی

بلاگ

تاکر 48؛ از خودروی تولید محدود خاص تا رویای ناکام یک مهندس آینده نگر! (+تصاویر)

[ad_1] جالب آنکه در 17 ایالت آمریکا قوانینی در رابطه با ممنوعیت “وجود بیش از 2 چراغ اصلی جلو” در اتومبیل وجود داشت و به همین دلیل پرستون یک کاور برای استفاده از تاکر 48بخوانید…تاکر 48؛ از خودروی تولید محدود خاص تا رویای ناکام یک مهندس آینده نگر! (+تصاویر)

نه پدربزرگ خود کارخانه: نوسازی تولید برای جذب Millennials

[ad_1] به همین دلیل است که تعامل مانند یک معامله بزرگ در ساخت و ماهر معاملات? چرا که با توجه به سال 2013 صنعت گزارش برای هر چهار پوزیشن که کارگران بازنشسته از صنعت تولیدبخوانید…نه پدربزرگ خود کارخانه: نوسازی تولید برای جذب Millennials