Site Overlay
بائوجون RC-5؛ سدان 8500 دلاری چینی که بیشتر به کراس شباهت دارد! (+تصاویر)

بائوجون RC-5؛ سدان 8500 دلاری چینی که بیشتر به کراس شباهت دارد! (+تصاویر)

در نمای جانبی نیز تا انتهای برش درب عقب شرایط یکسانی بین دو مدل وجود دارد اما بعد از آن در نمونه سدان شرایط طراحی فست بک یا کوپه و در نمونه واگن امتداد شیببخوانید…بائوجون RC-5؛ سدان 8500 دلاری چینی که بیشتر به کراس شباهت دارد! (+تصاویر)

چه بر سر شیر ایران آمد؟ (فیلم)

چه بر سر شیر ایران آمد؟ (فیلم)

ایران روزگاری شیر داشت؛ شیرهایی که نعره‌هایشان در جنوب ایران شنیده می‌شد؛ تا همین ۸۰ سال پیش. چرا امروز نیستند؟ چه شد این جانوران که تا این اندازه در تاریخ ایران مهم‌اند، نسل‌شان در کشوربخوانید…چه بر سر شیر ایران آمد؟ (فیلم)