Site Overlay

سخنگوی وزارت امور خارجه: دست دوستی به‌سمت کشورهای منطقه دراز می‌کنیم/خوشحالیم عراق دچار ثبات سیاسی شد/کره‌‌ای‌ها برای پرداخت پول ایران وعده‌هایی داده‌اند

سخنگوی وزارت امور خارجه: دست دوستی به‌سمت کشورهای منطقه دراز می‌کنیم/خوشحالیم عراق دچار ثبات سیاسی شد/کره‌‌ای‌ها برای پرداخت پول ایران وعده‌هایی داده‌اند Source link

رو به رشد استفاده از رسانه های اجتماعی در سراسر جهان است – آن را یک مزیت و یا لعنت ؟

رسانه های اجتماعی است buzzword از قرن حاضر به لطف در دسترس بودن گسترده از دستگاه های تلفن همراه در سراسر جهان است. در حالی که شما دور از شما عزیز آنهایی که این رسانهبخوانید…رو به رشد استفاده از رسانه های اجتماعی در سراسر جهان است – آن را یک مزیت و یا لعنت ؟