Site Overlay

چگونه رسانه های اجتماعی است که باعث خرابی زندگی

[ad_1] فناوری منجر نژاد بشر در یک راه منحصر به فرد. یک مسیر به عظمت و موفقیت است. یک راه برای انجام کارهایی است که غیر قابل تصور است. کامپیوتر یک قطعه از فن آوریبخوانید…چگونه رسانه های اجتماعی است که باعث خرابی زندگی

پکن اکس7 کراس اوور 14 هزار دلاری چینی معرفی شد/ یک طراحی مدرن و مشتری پسند از گروه بایک (+تصاویر)

پکن اکس7 کراس اوور 14 هزار دلاری چینی معرفی شد/ یک طراحی مدرن و مشتری پسند از گروه بایک (+تصاویر)

[ad_1] داخل کابین اکس7 یک فضای مدرن با جزئیات اثرگذار مانند نمایشگر های دوگانه در کنسول اصلی را ارائه می دهد. نمایشگر دیجیتال جایگزین نشانگر سنتی آمپر و نمایشگر ویژه تنظیمات سیستم سرگرمی با طراحیبخوانید…پکن اکس7 کراس اوور 14 هزار دلاری چینی معرفی شد/ یک طراحی مدرن و مشتری پسند از گروه بایک (+تصاویر)