Site Overlay

چگونه برای نفوذ در رفتار مصرف کننده به سادگی مدیریت ارتباط

[ad_1]

مانند بسیاری از روابط به منظور نگه داشتن هر دو طرف مصرف کننده و فروشنده خوشحال ارتباط زیادی پرورش می شود. بدون کمی عشق و توجه هیچ چیز رشد خواهد کرد. مدرن تر به نام این است که مدیریت ارتباط با مشتری. و در حالی که بسیاری از کسب و کار می گویند آنها با تمرکز در حال حاضر در ارتباط با مشتری چند در واقع آنچه که مستلزم.

مدیریت ارتباط با مشتری اشاره به تمرکز بر روی پویا خود را در ارتباط با مشتری و واقعا فیلتر کردن چیزهایی است که باید کمک به ایجاد کسب و کار تکرار و به استفاده از این روش برای جذب مشتریان جدید است. هدف در پایان روز است که برای ایجاد یک روشنگری بیشتر تصویر از مشتری. اگر به درستی انجام شود نه تنها شرکت قادر نفوذ در رفتار مصرف کننده, اما آنها را مجبور دیرینه روابط با مشتریان برای سال آمده است.

قبل از شرکت ها را با استفاده از نرم افزار پیشرفته و فن آوری برای مدیریت روابط خود را, اما در حال حاضر چنین مدیریت در حال تبدیل شدن بیشتر در مورد رسانه های اجتماعی (درست مثل هر چیز دیگری). البته این اولین رمان خود را به کسب و کار با توجه به مشتریان به سرعت نقل مکان کرد و رفتار مصرف کننده به سایت های اجتماعی مانند Twitter و Facebook اضافه کردن بسیاری از عوامل برای کسب و کار برای مدیریت. اما در سمت روشن وجود دارد در واقع پوشش نقره ای در اینجا. رسانه های اجتماعی ارائه کسب و کار این فرصت را به طور مستقیم به رسیدن به مشتریان خود را که اجازه خواهد داد که آنها را برای مدیریت بهتر روابط خود را و حتی خود را دوباره تعریف مدیریت ارتباط با مشتری استراتژی.

در حالی که تحولات جدید و تکنولوژی در مدیریت مشتری اغلب برابر بیشتر پیچیده فرایند کسب و کار پاداش برابر به بهتر و موفق تر ارتباط است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.