Site Overlay

پلنیوم باکس چیست و چه کاربردی دارد؟

در شرایطی که احتمال ایجاد تقطیر و تعریق رطوبت هوا روی مرحله پلنیوم وجود داشته باشد باید از عایق های حرارتی در همین باکس ها به کارگیری کرد. امکان عایق نمودن پلنیوم باکس هم نظیر شبکه ، به جهت غربت از تعرق و یا ساخت هیاهو وجود دارد. نکته کلیدی در کمتر ارزش خرید کردن پلانیوم باکس، تهیه مستقیم آن از مرکز ها ساخت آن است. نکته اصلی در کاهش بها خرید نمودن پلانیوم باکس، تهیه مستقیم آن از مرکز ها ساخت آن است. اصلی اعتنا به همین که پلنوم باکس از ورق گالوانیزه ساخته می شود به طور معمول در طول بیش از دو متر قابلیت و امکان تولید پلنوم باکس به رخ یک تکه وجود ندارد مگر آن که سازنده از ورق های ابعادی ( ورق اهمیت طول بلند ) به فعالیت گیری نماید که ولی خویش مشکلاتی از قبیل سنگینی بیش از حد ، حمل و کارگزاشتن را در پی خواهد داشت. همانطور که نقشه معماری ساختمانها یکدیگر متفاوت است؛ اجرای سیستم هوارسانی نیز تفاوتهای اهمیت مهم یکدیگر خواهند داشت. همانطور که نقشه معماری ساختمانها یکدیگر گوناگون است؛ اجرای سیستم هوارسانی نیز تفاوتهای دارای حیاتی یکدیگر خواهند داشت. بر اساس مدل، اندازه، تعداد ورودی لوله خرطومی و تعداد خروجی روزنه قیمت کل شده پلانیوم باکس حیاتی یکدیگر متفاوت است. همین می باشد که مجرا یک لوله ، لوله یا این که این که کانال می باشد که هوا یا مایع را از یک مکان به مکان دیگر منتقل می نماید در حالی که پلنوم (فیزیک) فضایی کاملاً پر محاسبه پلنیوم باکس از ماده نصب پلنیوم باکس است. همه محصولات تولیدی در موسسه فنی شاهرخی از پاراگراف همین کالا امکان و قابلیت انجام انواع متعدد تست در حضور ناظرین و مشتریان طبق اهمیت استاندارد های 7693 و 7695 جهت افت فشار، ارتفاع پرتاب ، الگوی پخش جریان و دیگر پارامتر های مد لحاظ وجود دارد. از دیگر اجزا ی ظاهریِ فیلتر باکس هوا، دریچه خورشیدی می باشد که در طرحهای گوناگون و متنوع از فرآورده آلومینیوم اساسی پوشش رنگ کوره ای تولید می شود.وظیفه روزنه شمسی توزیعِ متناسب هوا در گوشه و کنار می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.