Site Overlay

مقاوم سازی با FRP – شرکت مقاوم سازی ساختمان رادیاب

3. بهکار بردن آستری یا این که پرایمر FRP: برایافزایش چسبندگی و خودداری از جدایش صفحه FRP ازلایه چسب یا رزین اپوکسی دربین بتن و ورقه، مهم غلتک یک لایه اپوکسی FRP دارای لزجت کم به طور موضعی بر روی تراز موردنظر بهعنوان پرایمر میمالند. این عملیات از اعمال لایه آستر آغاز شده و اساسی اعمال لایه نهایی اپوکسی خاتمه می یابد. حتمی به ذکر می باشد در پاره ای موارد ممکن میباشد عملیات مقاوم سازی به صورت هم‌زمان اهمیت مراحل ترمیم و تعمیر انجام شود تا بنا موجود ابتدا به وضعیت قابل بهره برداری رسید و بعد از آن گنجایش های آن ارتقاء دیتا شود. از جمله مهمترین کارداران موثر در گزینش نحوه تعمیر می توان به بعد ها و انحصار های ابعادی در طریق تعمیر ، محدودیت های معماری ، محدودیت ها افزایش باربری ، حصر های هنگامی ، انحصار های بهره برداری اشاره کرد. 5. ایده مقاوم سازی بنا های بتنی به وسیله چسباندن تقویت کننده ها (الیاف اف آر پی) به شکل خارجی ، ایده ای جدید نیست . FRP به رخ پوشش های بیرونی و به خواسته ارتقاء مقاومت و بهسازی سازه های بتنی موجود از اواسط ده سال 1980 تا کنون در سرتاسر عالم آیتم به کار گیری قرار می گیرد. تحقیقات اخیر در دنیا مقاومت چسبندگی عالی و قابل قبولی را به جهت میلههایكامپوزیتی FRP در مقاومسازی بتن گزارش می كند. به کار گیری از این پوشش ها بههمراه کامپوزیتهای FRP ضمنافزایش مقاومت المانهای زیر، آنر نفوذناپذیر و عایق نیز می کند. لذا در زمان گزینش فروشنده FRP بایستی در حیث داشته باشید که چه محصولی را ارائه می نماید و اساسی داشتن اطلاعات فنی مناسب از مطلوب بودن فرآورده پیشنهادی آن کمپانی اطمینان حاصل فرمایید. همین محدوده از بتن را می بایست قبل از کارگزاری FRP ترمیم کرد. به این دلیل باید اساسی به کار گیری از نحوه frp آن ها را عمده تقویت نمود تا تغییر صورت کمتری در بنا تولید شود. در واقع طریق های آزمایش کیفیت FRP بسیار پیچیده و سخت می باشد و انجام آن در سوله یا این که حتی بخش اعظم آزمایشگاه ها ممکن نیست. همچنین ممکن میباشد ما بنا و ساختمان داشته باشیم که طرح و اجرای ان براساس طاختمان مسکونی انجام شده باشد و در آتی ما تصمیم بگیریم از آن کاربری آموزشی و یا اداری داشته باشیم. همین نوع گسیختگی از نوع گسیختگی ترد بوده و می تواند سبب ساز به فساد های بسیاری در ساختمان شود. اگر شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه مقاوم سازی تیر بتنی کلیدی frp لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.