Site Overlay

مرکز طراحی میلگرد

به محصولات و راه حل های Hilti اعتماد کنید تا سخت ترین چالش های میلگرد بعد از نصب را برطرف کنید

طراحی میلگرد پس از نصب با استفاده از مفاد توسعه و انشعاب ACI 318 Chapter 12 and Chapter 21 همانند طراحی میلگردهای نصب شده با استفاده از مفاد لنگرگذاری ACI 318 ضمیمه D. نیست. از آنجا که نوار در تعبیه های عمیق تر نصب می شود. مورد استفاده برای توسعه طول برای طراحی لرزه نگاری ، رولپلاک های برشی و میله های استارت و همچنین تنش برای شکاف دامنه های فشرده سازی ، باید از تئوری تقویت کننده استفاده شود و سیستم های لنگر چسب قبل از استفاده در تقویت نوار تقویتی باید در تشخیص و استفاده از IBC 2015 واجد شرایط باشند. .

میله استارت
تنش های دامنه تنشی
DOWELS SHAR
راه حل های میلگرد

قیمت میلگرد
هیلتی دارای دو لنگر شیمیایی است که تحت IBC 2015 برای طراحی میله های تقویت شده بعد از نصب تحت برنامه های توسعه و انشعاب ACI 318 Chapter 12 and Chapter 21 شناخته شده است. HIT-RE 500 V3 و HIT-HY 200 می توان برای طراحی میلگرد استفاده کرد و با نرم افزار مبتنی بر وب PROFIS Rebar Hilti برای محاسبات سریع مبتنی بر تئوری اصطکاک برشی در یک رابط کاربری بصری جفت شده است.

برای اطلاعات جامع در مورد تئوری ، طراحی و نصب میلگرد بعد از نصب ، به راهنمای نوار تقویت کننده پس از نصب مراجعه کنید. علاوه بر این ، شما می توانید ICC ESR-3187 برای سیستم لنگر چسب ترکیبی HIT-HY 200 و ICC ESR-3814 برای سیستم لنگرهای اپوکسی HIT-RE 500 V3 سیستم لنگر در صفحه تأییدها و گزارشات ما پیدا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.