Site Overlay

لیست مشاغل مورد نیاز عمان

وزیر خارجه عمان گفت: مسائل متعدد همکاری بین دو میهن به خصوص در راستا اقتصادی و تجاری و فرصتهای سرمایهگذاری که میتواند آیتم اعتنا دو میهن باشد نیکی تنها در مرحله دولتی بلکه در سطح بخش خصوصی میخواهیم این ارتباط ها را توسعه و گسترش دهیم و جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی دو سرزمین به سر گروهی وزرای تجارت دو مملکت در مسقط برگزار و از نتیجه های این نشستها ابراز خرسندی می‌کنیم و نتیجه های آن را آیتم حمایت قرار داده و پیگیری خوا هیم کرد تا هدف ها مدنظرمان را محقق کنیم. به گزارش راهبردمعاصر، «بدر بن ثنا البوسعیدی» وزیر امور خارجه سلطنت عمان که صبح امروز (چهارشنبه) راهی تهران شد، پیش از ظهر امروز در محل وزارت کارها خارجه مورد استقبال رسمی حسین امیرعبداللهیان وزیر کارها خارجه جمهوری اسلامی کشور‌ایران قرار گرفت. عمان یک ملت اسلامی است و ریال عمان واحد هتل میلینیوم عمان پول آن است. پس از آن وزرای خارجه بر سر یک میز به گفتمان نشستند و آنگاه از آن نیز در گرد‌همایی خبری مشترک در جمع خبرنگاران حضور یافتند. سیاست خارجی در همین مملکت به شدت تحت تاثیر سلاطین قاضی بر آن بوده است، انزواگرایی عمان در بازه فرمانروا سعیدبنتیمور و چرخش آن به سیاست موازنه مثبت و تعامل شکوفای مدت زمان پادشاه قابوس مثال بارزی از نقش پرقدرت فرمانروا عمان بر سیاست خارجی است. شاه جدید عمان، هیثم بن طارق، درباره ی سیاست خارجی و رابطه ها اصلی کشور ایران سوابق چندان روشنی ندارد. بر مبنا عوامل اثر گذار و پیشرانهای اثربخش در آینده سیاست خارجی عمان، شامل تغییر حاکمان، نظرات شخص حاکم، پذیرش مردمی سیاستهای حاکم، شورای همکاری، آمریکا و ایران، چهار سناریو همنوایی با شورای همکاری خلیج فارس، رجوع و برگشت به انزواگرایی، استمرار سیاست خارجی و استقلال منطقهای عمان از شورای همکاری و چرخش حداکثری بسوی ایالات متحده، مورد بازآفرینی قرار گرفت و بر اساس مقدار استحکام در نظم منطقی سناریوها و شدت وقوع عامل ها حیاتی در هر یک از سناریوها، سناریوی استمرار سیاست خارجی عمان پس از فرمانروا قابوس بعنوان آینده محتمل برگزیده شد. همانطور که بیان شد جمع زیادی از بلوچ های ایران در دوران قاجار بنابر علل متفاوت از پاراگراف وضعیت جغرافیایی و اقتصادی مانند فقر و تنگدستی و یا اخلاق نامناسب حکومتگران، به این ناحیه مسافرت کرده اند . همین در حالی میباشد که هزینه های خرید مواد غذایی در تهران 36.13 درصد کمتر از مسقط می باشد و اما اقتدار خرید کردن محلی در دربین دو شهر تفاوت متعددی داشته و در تهران، 84.79 % کاهش از پایتخت عمان است. البوسعیدی ادامه داد: امیدواریم که مهاجرت آقای رئیسی در آینده نزدیک به عمان رخ بگیرد تا سطح جدیدی از روابط و همکاری دوجانبه میان دو کشور را داشته باشیم. وی اهمیت بیان اینکه زمینههای متنوع همکاری در میان دو کشور است، خاطرنشان کرد: رابطه تاریخی در مرحله ملتهای دو مرز و بوم و جامعه دو مرزو بوم وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.