Site Overlay

قیمت دستگاه نیتروژن ساز صنعتی

کربن مولکولی در فشارهای معینی اکسیژن و بخار آب موجود در هوا را جذب کرده و نیتروژن را از آن عبور می دهد و به‌این ترتیب پروسه جزء‌جزء‌کردن نیتروژن از اکسیژن انجام می شود و نیتروژن اساسی خلوص بسیار بالا به دست می آید.به همین نحوه تولید نیتروژن PSA یا این که Pressure Swing Adsorption می گویند. زیرا عدم در اختیار گرفتن فشار و رطوبت محل ورود به دستگاه سبب به تخریب مواد جاذب و کاهش خلوص دستگاه خواهد شد و یک عدد از دست اندرکاران شایع در تخريب جاذب، جذب آلايندهها نظير آب و روغن به این مواد می باشد كه حیاتی فيلتراسيون مناسب هوای فشرده ورودی و سرويس پيوسته فيلترها میتوان مانع اين تخريب شد. همان طور که گفتیم مولکول های نیتروژن اذن ورود به مواد جاذب را ندارند و از برج خارج می شوند و سایر گازها و اکسیژن وارد ذرات کربن مولکولارسیو شده و حبس می شوند و این کار تا جایی که برج اشباع شود ادامه پیدا می کند. ابتدا دستگاه را به الکتریسیته وصل می کنیم، سپس شلنگ باد را که از کمپرسور آمده به ورودی O2 دستگاه متصل می کنیم، در دستگاه باد نیتروژن سواری و نصفه سنگین فشار باد محل ورود بر روی ۶ توشه و در دستگاه باد نیتروژن اتومبیل سنگین فشار باد محل ورود تا ۱۲ توشه باید تهیه و تنظیم خرید و فروش دستگاه نیتروژن ساز گردد. بعد دستگاه را روشن کرده و منتظر می مانیم تا نشانگر دیجیتال یا ساعت دیجیتال دستگاه عدد تا محدوده ۹۹% را به ما نشان دهد که بیانگر مقدار خلوص باد نیتروژن می باشد در این شرایط نشانگر عقربه ای نیتروژن به جهت مدلهای سواری بر روی ۷۰ psi و برای مدلهای خودرو سنگین روی ۱۱۰ psi مداد قطع می گردد. دستگاه نیتروژن ساز می تواند به رخ مستمر نیتروژن گزینه نیاز صنعت های را در ارتفاع ۲۴ ساعت حساس تغلیظ بالا تامین کند. دستگاه نیتروژنساز از همین قابلیت و امکان برخوردار می باشد تا نیتروژن ساخت شده را در باطن دستگاه ذخیره و سپس در محیط آیتم نظر به کار گیری گردد. دستگاه نیتروژن ساز از این قابلیت و امکان برخوردار است تا نیتروژن ایجاد شده را در باطن دستگاه ذخیره و بعد در گوشه و کنار مورد نظر استعمال گردد. در صنایع دستگاه های زیادی آیتم به کارگیری قرار میگیرند که یک عدد از آنان نیتروژن ساز میباشد. به جهت از بین بردن این خلل از لوله هایی در اطراف چاه به کار گیری می شود همین لوله ها تا سفره های تحت زمینی حفر می شوند و اهمیت نحوه های متفاوتی فشار وارد می کنند تا افت فشار موجود جبران شود. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب سایت فیلتر دستگاه نیتروژن ساز.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.