Site Overlay

فشارشکن سیال آب . بخار و گاز

از جمله بیشترین کاربردهای شیرهای فشارشکن در کانال توزیع جهت انجام ناحیه بندی فشار، انجام مدیر فشار در مرحله شبکه و یکنواخت نمودن فشار مرد به کارگیری قرار میگیرند. 15. آیا کدها به شیرهای فشارشکن یا کمتر فشار آب نیاز دارند؟ حساس این حال، برخی از کاربردها وجود دارا‌هستند که نیاز به حس نمودن و کنترل بالادست دریچه برای محافظت یا پراکندگی فشار شکن پمپ هیدرولیک 405 دارند. دراطراف شیر بایستی فضای کافی جهت مانور و انجام تعمیرات احتمالی وجود داشته باشد . شیرهای فشارشکن بطور اتوماتیک فشار زیاد و متغیر ورودی را به فشار ناچیز و اثبات خروجی تبدیل می نمایند و در حالتی‌که در شبکه بعد از آن از شیر فشارشکن مصرف آب وجود نداشته باشد برای پرهیز از انباشته شدن فشار استاتیک، شیر فشار شکن به طور اتوماتیک جریان را جدا می کند. فشار شکن مدولار هیدرولیک ، شیرهای کاهنده فشار حساس عملکردی مختلف از شیرهای فشار شکن که از فشار محل ورود ( برای نمونه پمپ) متأثر می گردند شیرهای کاهنده فشار برای تأثیر گذاری بر فشار خروجی سیستم حساس یا فرعی ( به جهت مثال فشار اکچوئیتور ) گردیده اند . به طور کلی می توان به کمک شیر کنترل فشار هیدرولیک، فشار سیستم های هیدرولیک را تعیین، محدود و یا کمتر داد؛ به بیانی دیگر وظیفه شیر کنترل فشار هیدرولیک حفاظت از سیستم در برابر تغییرات ناگهانی فشار است. شیر فشارشکن مدل FP-720-UL جهت کاهش فشار بالا و ناپایدار بالادست برای نگهداری فشار پایدار ذیل دست، صرف لحاظ از تغییر و تحول فشار بالادستی یا جریان به عمل می رود. به جهت جلوگیری از جراحت به پمپ اساسی ید توجه داشت در دوران آزاد نمودن کلاچ شیر فشار شکن فشار سیستم در پایین ترین میزان باشد و پس از شروع به فعالیت به شکل یکنواخت شیر را بسته تا فشار سیستم بالا رفته و شوک به سیستم وارد نشود. زمانی که جریان روغن از دهانه ورودی به شیر در دست گرفتن فشار وارد می شود از طرف دهانه خروجی نتواند خارج شود، فشار به قدری بالا می رود که شیر در دست گرفتن فشار در موقعیت عدم تعادل قرار گیرد. از سوی دیگر در شیر های کنترل فشاری که در موقعیت نرمال گشوده هستند، جریان روغن آنقدر از شیر عبور می کنند که شیر در دست گرفتن فشار به سمت تعادل حرکت نماید. اولین تفاوت حیاتی بین این دو شیر، این می باشد که شیرفلکه تهیه و تنظیم فشار صرفا در حالت دینامیک کاربرد دارد؛ البته شیر فشار شکن نیز در شرایط دینامیک و هم در شرایط استاتیک به عمل میرود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.