Site Overlay

طریقه مصرف ضد کف وساخت امولسیون – شیمی فر ایران

بر آن شدیم تا داده ها مفیدی در این حوزه در اختیار اعضا گرامی وب سایت رسمی پترواکسیر قرار دهیم. ما نشان می دهیم که افزودن طیف وسیعی از عوامل ضد کف برای تکان دادن کشت های فلاسک P. pastoris سبب ساز ارتقاء کارایی کل پروتئین نوترکیب تولید شده می شود. چنین مطالعاتی در گوشه و کنار های متعدد رویش ، نیز در غیاب و نیز در حضور فرهنگ و تمدن میکروب های پروکاریوتی و یوکاریوتی انجام شده است. دربین عملکرد کل ، عملکرد مختص یا نرخ رشد یگانه و ضریب انتقال تراکم اکسیژن چگالی (k L a) در حضور ضد کف وجود نداشت. در حالی که هیچ یک از ضد کف ها بر شتاب پرورش سلول ها تأثیر نمی گذارد ، افزودن P2000 یا SB2121 باعث ارتقاء جرم کشت شد. در حالی که داده ها مقداری در آیتم ترکیب آنان به طور معمول داده می شود ، خواص ضد کف آنها به طور کامل مورد بررسی ضد کف روغنی قرار گرفته است. افزودن P2000 (شکل 1D) همینطور سبب ساز به افزایش قابل توجهی در کل عملکرد در 0.6 or یا فراتر از آن شد ، در حالی که افزودن SB2121 (شکل 1E) کارایی تمام را در غلظت های فراتر از 0.4 increased ارتقاء داد. امروزه روغن های معدنی آلیفاتیک در فرمولاسیون های ضد کف استفاده می شوند. روغن ها کلیدی تنش های سطحی کمی میباشند و به تراز هوا / مایع مسافرت می کنند. ضدکف های سیلیکونی: ماده اساسی همین ضد کف سیلیکون است. در همین مطلب قصد داریم در رابطه اهمیت فرمولاسیون ضد کف سیلیکونی اساسی شما حرف کنیم. همگی مواردی که جهت حمل، حفظ و مصرف مواد شیمیایی رعایت می شود در ارتباط اصلی CF-730 لازم است. CF-730 می تواند به رخ خالص یا این که به شکل امولسیون مصرف شود. ناخالصی هایی مانند هیدروکربن های مایع مهار کننده های چاه و گریس سوپاپ در محل ورود گاز می تواند کف را سوای توجه به جذب کننده (MDEA، DEA، TEA و DGA یا این که محلول کربنات) آیتم استفاده قرار دهد. آنچه در اینجا انجام می دهیم، بررسی کل پارامترهایی است که مشتری های شرکت آبریزان ممکن میباشد کلیدی آن مواجه شوند. جهت گیری آن می تواند در مایعات غیر آبرسانی معکوس شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.