Site Overlay

در مواجهه با کوکان کار چه کنیم؟

[ad_1]


کودکانی که در فضاهایی هستند که از طرف جامعه رصد نمی شود در معرض خطر فیزیکی، جنسی و خشونت هایی بدتری قرار دارند.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.