Site Overlay

انواع طراحی نقشه ساختمان مسکونی به همراه تصاویر نما و دکور [+ دانلود رایگان ]

کدهای ساختمانی حدود طول و مساحت را به نسبت ساکنان و کاربرد ساختمان و گونه بنا مشخص و معلوم می کنند. حدود مشخص شده برای ترازو ها را می توان در یک ساختمان اهمیت آب فشان بخش اعظم کرد و یا این که هنگامی ساختمان توسط دیوارهای حریق به قسمت های مجزا تقسیم می شود، هیچکدام از آن ها نباید از حد معین شده برای میزان ساختمان طبق کد تجاوز کنند. برای این که یک بنا مشخص و معلوم را گونه بندی کنیم می بایست یک ساختمان مثال داشته باشیم که دست کم استانداردهای هر جزو بنا ای در آن دسته سازه را دارا باشد. پس باید در موقعیت متغیر جوی، از بنا در برابر تنش های آب و هوایی مراقبت نماید. در ساختمان های فارغ از حفاظ هیچ نوع تمهیداتی به جهت مقاومت در برابر حریق اندیشیده نشده است؛ به جز در مورد حفاظ محل خروج و دودکش که در آنجا شرایطی برای مقاومت در برابر حریق مهیا می گردد یا این که در مواقعی که کد ساختمانی حفاظت دیوارهای خروجی را در برابر حریق اجبار می کند (به خاطر مجاورت ساختمان اساسی محل های خاص) که در همین شرایط نیز تمهیدات ضروری مدنظر قرار می گیرد. دیوارهای داخلی، تیغه های دائمی، کف، سقف و پله ها و حفاظ دور دودکش کلیه مورد اعتنا قرار می گیرند. احتمال دارد اصلی ترین عنصر سازهای که یک طراح داخلی حیاتی آن سروکار دارد یک دیوار داخلی (غیرنما) باشد که می تواند دیوار اسکلتی یا صرفا یک تیغه باشد، کار طراح نیز می تواند روی دیوارهای مشترک و دیوار حریق، موانع دود و حصارهای دودکش اثر بگذارد. شرایط مکانی که ساختمان در آن واقع شده نیز در انتخاب سبک طراحی نما اثر گذاری گذار است. ASTM هم آزمایشات را معین می کند و هزاران طریق تست را بیان می نماید که مشتمل بر شیوه انجام آزمایش، شیوه مهیا سازی مواد و ارتفاع مدت انجام آزمایش است. همین درجه یا این که میزان در واقع ترازو دوام یا مقاومت در برابر آتش است؛ در ادامه، جزییات این معیارها را به شکل خلاصه ابلاغ می کنیم. در همین کدها جزییات موقعیت و نیازهای سیستم های حفاظتی گنجانده شده و نیز ابزارهای مربوط به خروج واجب نرم افزار طراحی ساختمان فارسی بیان شده است. در هر ساختمان، شرایط و ضوابط خاصی به عنوان دستکم ترازو حفاظت در برابر حریق مشخص و معلوم می شود که در واقع ساعت‌ها مقاومت اجزای آن سازه در برابر حریق فارغ از اثرپذیری از شعله، حرارت یا این که گازهای داغ است. در مواردی که می بایست ساختمان در برابر آتش مقاوم باشد، می بایست کل ساختمان یک ساعت در برابر آتش مقاومت کند. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها مضاعف بخش اعظم در آیتم برنامه ی طراحی ساختمان لطفا به مشاهده از وب تارنما ما.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.