Site Overlay

آیا واقعا مشاوره کنکور لازم است؟

اما اعتقاد و باور نمایید کنکور آن چیز مشقت بار و ترسناک که فکر میکنید نمیباشد و اهمیت رعایت یک سری نکات بنیادین خیلی سهل وآسان می توانید از پس آن بربیایید. مزیت بعدی داشتن مشاور این است که یاری می نماید تا یک برنامه صحیح و بنیادی داشته باشید. کارتهای دانشجویی هر مشاور هم جهت اطمینان خاطر دانش آموزان عزیز، در برگه هر مشاور آورده شده است. بد نیست در همین شیوه از مشاوران مجرب هم بهره ببرید. اگر ازمون را عالی دادید مغرور نشوید و اگر بد دادید دلسرد نشوید. آنگاه از مطالعهی حاشیهها و نکتهها تستهای جامع هر مبحث را بزنید. آنگاه از تورق پرسرعت و مرور هر سرفصل، تستهای جامع بزنید. قبولی های دندون و پزشکی هر سال حدود سه چهار هزار نفر هستن. تمامی شما اهمیت رشتههای دانشگاهی و رشتههای کنکور آشنایی دارید و مسلماً در هر کدام از رشتهها برنامهریزی مختلفی به جهت آنان وجود دارد، کلیدی دقت به گروههای آموزشی متنوع مانند ریاضی، تجربی، علوم انسانی و هنر، دانش آموز وظیفه داراست که اهمیت برنامهریزی یگانه فن خود سعی کند. بنابرین به هیچ وجه از اینگونه برنامه های مهیا که در یک نتورک برنامه ریزی کنکور تلگرام یا این که در یک پیج اینستاگرام قرار داده شده و یا بوسیله یک وب سایت مشاوره درسی کنکور به فروش می رسند استفاده نکنید چون هیچ توجهی به موقعیت خاص و تاریخچه مطالعاتی شما نداشته و تنها یک نسخه کلی به جهت همه دانش آموزان یا این که داوطلبان کنکور تجویز می کنند. در این میان، همه دنبال راهی هستند که خویش را از این مخمصه نجات دیتا و از همین نزاع سهمگین مشاوره کنکور پنگوئن سربلند خارج بیایند! از جاهایی که عالی بلد هستید سریعتر بگذرید و بخشهایی را که درشان ضعف دارید بادقت بیشتری مطالعه کنید. مشاور کنکور خوب هرسال باید اطلاعاتش را به روز کند زیرا کنکور هرساله تغییراتی را تجربه می کند پس مشاوری که هرسال به روز نشود نمی تواند مشاوره مهربانی به شما بدهد. یک مشاوره کنکور خوب بایستی بتواند حساس باز‌نگری و یافتن این کارداران و ارائهی راهکار مناسب تأثیر این عوامل را به حداکثر برساند. مباحث ریاضی و فیزیک را فصلبهفصل جمعبندی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.