Site Overlay

آموزش تعمیرات ایسیو ( ECU ) 【 0 تا 100 + آموزش عملی 】

اگر چه این سنسورها به احتمال دوچندان مشکلی فاجعهباری ساخت نمیکنند، ولی فساد آن ها منجر میشوند ایسیو تنظیماتی غیرضروری انجام دهد که بر کارایی خودرو تأثیر میگذارد. ولی همیشه سوالی که صاحبان ماشین از تعمیرکاران می پرسند همین هست که چه دلایلی وجود دارااست که باعث می شود کامپیوتر ماشین مبتلا مشکلات متعددی شود. همینطور حسگر دیگری به نام سنسور ناک (Knock Sensor) در موتور وجود دارد که ایسیو بر آن در اختیار گرفتن دارد. ECU های متمایز وجود دارااست که برای سیستم های متعدد بر روی وسیله نقلیه استعمال می شود. ازآنجاکه به جهت کارایی مطلوب وسیله نقلیه به نسبت سوخت و هوای مطلوب نیاز است، ایسیو معیوب نمیداند که چه مقدار سوخت می بایست به محفظه احتراق ارسال شود. وسیله نقلیه ممکن هست کلیدی خلل استارتنخوردن مواجه شود. در همین شرایط شما بایستی ایسیو را حساس همان سیستم برقی ماشین خود برنامه ریزی نمایید یا به اصطلاح آنرا تبدیل کنید. البته روشنشدن همین چراغ عارضه ها زیادی دارد؛ ولی در مواقعی که واحد در اختیار گرفتن موتور با اجزای الکترونیکی، مدارها یا این که سنسورهای خود به نقص‌ میخورد، بلافاصله چراغ ارزیابی واضح میشود. نکته: درحالیکه علائم خرابی واحد در اختیار گرفتن الکترونیکی معمولا در صورت عدم کارکرد درست قابل تشخیص است، اما همین نقص‌ ممکن می باشد ناشی از دیگر اجزای معیوب ماشین باشد. کارنکردن موتور می تواند عارضه ها دیگری هم داشته باشد؛ اما صرفا منش واقعی برای درک کردن این که آیا همین نقص‌ به ایسیو مربوط می گردد یا خیر، بررسی خودرو بوسیله یک مکانیک چابکدست است. تقریب این‌که کدام نسبت در موقعيت هاي خودرو بهترین می باشد به عهده ECU مي باشد. بعضی از وسایل نقلیه ممکن میباشد بیش از یک ECU را در یک واحد به نام واحد در دست گرفتن فرمان (PCM) داسته باشند. تبلیغات یک عدد از عواملی هست که در شغل ها متعدد نقش حساس و موثری را ایفا کرده و می تواند سبب ساز معرفی شما به صنفها دیگر گردد و در غایت به درآمد و سود بیشتر باعث شود. هرگونه نقص‌ در ای سی یو سبب ساز روشنشدن چراغ تحلیل میشود. فساد ای سی یو ممکن میباشد سبب ساز شود سوخت کافی به گوشه و کنار ایسیو گاز پژو احتراق منتقل نشود. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه ایسیو تیگو 5 بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.